Wysokoelastyczne membrany dyspersyjno-emulsyjne

 

 
Wysokoelastyczne membrany dyspersyjno-emulsyjne nie są rozpuszczalne w wodzie i nie przenikają do gleby. Dzięki wysokiej modyfikacji membrany są odporne na niskie temperatury do -20 oC (nie ulegają łamliwości) jak i na wysokie temperatury do +60 oC (pozostają stabilne i nie ulegają spływaniu). Charakteryzują się dużym wskaźnikiem wulkanizacji z mieszankami mineralno-bitumicznymi i nie potrzebują dodatkowych klejów kontaktowych. Dzięki specjalnie opracowanemu składowi membrana posiada wskaźnik nawrotu sprężystego na poziomie 30%, co pozwala jej pozyskiwać cechy odporności na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo, dzięki nawrotowi sprężystemu, membrany posiadają cechy materiału trudnościeralnego.

 

Firma oferuje następujące typy membran:

 

  1. Membrana MIXBUD SBS – K: krawędziowa, grubowarstwowa (4,0 mm). Zastosowanie: uszczelnienie krawędzi nawierzchni bitumicznych, ulegających zasypaniu przez pobocza w celu uniknięcia migracji wody, zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi:
    • ST. D.04.07.01 – Podbudowy z betonu asfaltowego,
    • ST. D.05.03.05 – Warstwy wiążące i ścieralne z betonu asfaltowego,
    • ST. D.05.03.13 – Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA.
  2. Membrana MIXBUD SBS – P: cienkowarstwowa (0,1-1,0 mm), powierzchniowa. Zastosowanie: utrwalenie lub regeneracja nawierzchni bitumicznej.
  3. Membrana MIXBUD SBS – M: grubowarstwowa (1,0-2,0 mm), powierzchniowa. Zastosowanie: uszczelnienie krawędzi nawierzchni bitumicznej, obiektów inżynierskich, przeciwspadków nawierzchni mostowych wykonanych z asfaltów twardolanych.
  4. Membrana MIXBUD SBS – I: grubowarstwowa (2,0-4,0mm), powierzchniowa. Zastosowanie: uszczelnienie fundamentów obiektów inżynierii kubaturowej.

 

Powyższe produkty zostały wprowadzone do oferty firmy w wyniku realizacji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pod nazwą: „Wdrożenie produkcji innowacyjnych, wysokoelastycznych membran dyspersyjno-emulsyjnych dla branży budownictwa drogowego oraz kubaturowego w oparciu o własne prace badawcze.”


Wróc