Taśma Bitumiczna

 

Taśma Uszczelniająca MIXBUD

 

Taśma uszczelniająca składa się z asfaltu modyfikowanego polimerami uzupełnionego wypełniaczami. Dzięki starannie dobranemu składowi taśma uszczelniająca doskonale nadaje się do zamykania pęknięć w nawierzchniach asfaltowych.

 

Zastosowanie:

 

Do wykonywania uszczelnień rys, pęknięć w nawierzchniach jak również do uszczelniania połączeń przy wykonywaniu remontów bieżących. Skutecznie zapobiega przed wnikaniem wody w głąb konstrukcji nawierzchni. Stanowi łatwy i bardzo szybki sposób usuwania powstałych uszkodzeń.

 

Aplikacja:

 

Miejsce uszczelnianych spoin lub pęknięć musi być suche i odpylone. Miejsce pęknięcia można rozgrzać palnikiem lub wysmarować emulsją asfaltową Po wcześniejszym rozgrzaniu lub wyschnięciu warstwy gruntującej należy rozwinąć taśmę i dociskają do wcześniej przygotowanego podłoża. W celu uzyskania lepszej przyczepności, taśmę należy docisnąć ubijakiem ręcznym. Można również górną część taśmy rozgrzać palnikiem w celu zlania się taśmy z nawierzchnią. W końcowym etapie prac zaleca się posypać uszczelnianą powierzchnię piaskiem.

 

 

Taśma Dylatacyjna MIXBUD

 

Taśma Dylatacyjna MIXBUD jest materiałem zabezpieczającym szczeliny dylatacyjne przed przenikaniem wody i wilgoci. Jej stosowanie nie wymaga użycia środków gruntujących natomiast wymaga, aby jedna z krawędzi szczeliny była wykonana na gorąco.

 

Zastosowanie:

 

Do wykonywania szczelnych połączeń nawierzchni bitumicznej w osi jezdni, przy krawężnikach, przy korytkach odwadniających, połączeń warstwy ścieralnej z pokrywami kanałowymi i zasuwami wodociągowymi, szczelnego połączenia z szynami tramwajowymi, wykonywania spoin technologicznych przy warstwach asfaltu lanego.

 

Aplikacja:

 

Oczyścić uszczelniana krawędź. Następnie rozwijamy taśmę wzdłuż wcześniej oczyszczonej krawędzi. Przyklejamy taśmę stroną z klejem do powierzchni uszczelnianej dociskając poprzez papier przekładowy. Zaleca się przyklejenia taśmy MIXBUD tak aby jej górna krawędź wystawała około 5 mm ponad powierzchnię.
Po takim przygotowaniu połączenia rozkładamy gorącą mieszankę mineralno-bitumiczną, która powoduje wulkanizację taśmy z łączoną krawędzią. Podczas wałowania wystająca część taśmy bitumicznej zostaje wprasowana w nawierzchnię tworząc szczelne połączenia.

 

 

 

 

 

 Wróc