Remont spękanej nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanki SMA 16 JENA

 

 

CHORZÓW UL. KS. PAWŁA STALMACHA

 

CHORZÓW UL. BOŻOGROBCÓW

 

Okres:  Czerwiec 2016

 

Zakres robót: frezowanie zdegradowanej nawierzchni, skropienie między warstwowe emulsją bitumiczną, wbudowanie mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa ścieralna.

 

 

 


Wróc