Produkcja innowacyjnych betonów emulsyjnych

Beton Asfaltowy Emulsyjny

Beton asfaltowy emulsyjny to mieszanka mineralno-emulsyjna, która może być stosowana do budowy nowych dróg oraz prac utrzymaniowych dla dróg o obciążeniu ruchem od bardzo lekkiego do ciężkiego. Do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej używa się odpowiednich frakcji kruszywa, emulsji asfaltowej, wody oraz wypełniaczy. Proces produkcji odbywa się w technologii na zimno. Dopuszcza się zastosowanie kruszyw lokalnych, destruktu asfaltowego, popiołów lotnych (opcjonalnie cementu), pyłów z przekruszu betonu. Produkcja mieszanki betonu asfaltowego emulsyjnego jest tańsza od tradycyjnych mieszanek mineralno-asfaltowych.
Wytwarzana przez nas mieszanka betonu asfaltowego emulsyjnego wytwarzana jest w mobilnej wytwórni, w temperaturze produkcji i układania nie przekraczającej 60ºC (dla typowej masy to jest aż ok. 170ºC). Mieszanka betonu asfaltowego emulsyjnego znajduje zastosowanie zarówno jako warstwa wiążąca jak i ścieralna.
Ponadto mieszanka betonu asfaltowego emulsyjnego charakteryzuje się:

 • bardzo dobrą stabilnością (współczynnik pełzania) dzięki wysokiemu tarciu wewnętrznemu,
 • wysoką odpornością na koleinowanie,
 • odporność na przenoszenie dużych obciążeń,
 • zdolność do nieprzenoszenia spękań z dolnych warstw konstrukcyjnych,
 • właściwościami umożliwiającymi adaptację do nierówności oraz deformacji podłoża,
 • wysoka odporność na działanie wody oraz zmienne warunki atmosferyczne,
 • dobrą urabialnością w technologii na zimno,
 • brakiem emisji zanieczyszczeń do atmosfery z uwagi na proces jego produkcji oraz zabudowy w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni drogowych w technologii na zimno.

W naszej działalności kierujemy się przede wszystkim zasadami ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Produkcja betonu asfaltowego emulsyjnego prowadzi do zagospodarowania materiałów odpadowych takich jak:

 • odpady betonu cementowego,
 • popioły lotne,
 • destrukt bitumiczny.

Mieszanka betonu asfaltowego emulsyjnego powstała jako realizacja projektu pt. „Wdrożenie produkcji innowacyjnego betonu emulsyjnego”


Wróc