Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej S7

 

 

BUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR S7 O PARAMETRACH DROGI EKSPRESOWEJ NA ODCINKU KONIEC OBWODNICY RADOMIA – GRANICA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

 

Ilość wbudowanej mieszanki:  ok 30 000 Mg

 

Okres:  Kwiecień 2017 – początek Maja 2017

 

Zakres robót: wbudowanie mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa podbudowa i wiążąca, skropienie między warstwowe emulsją bitumiczną

 

 


Wróc