Masy zalewowe i uszczelniające

 

Masa zalewowa na gorąco

 

Materiał  na bazie bitumu, wypełniona mineralnie, modyfikowana polimerami. Stosujemy do uszczelniania szczelin w nawierzchniach asfaltowych jak i betonowych, w konstrukcjach dylatacji w warstwach z mieszanek mineralno-bitumicznych i do naprawy warstw z mieszanek mineralno-bitumicznych.

 

Karton – 25 kg – paleta 800 kg (32 kartony)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa uszczelniająca

 

Masa uszczelniająca jest produktem w postaci gotowej do użycia. Służy do uzupełniania porów i rakowin w nawierzchniach celem zabezpieczenia nawierzchni przed degradacją w skutek przenikania wody w okresie zimowym. Zużycie ok. 1 kg na m2. Czas przesychania w temperaturze 20° C to ok 0,5 h.

 

Dostępne wersje na bazie wody oraz wersja na bazie rozpuszczalnika, która nadaje się do użycia także w okresie zimowym. Masa uszczelniająca jest produktem w postaci gotowej do użycia. Służy do uzupełniania porów i rakowin w nawierzchniach celem zabezpieczenia nawierzchni przed degradacją w skutek przenikania wody w okresie zimowym.

 

 

 

 Wróc